Nevromangfold 2020

1. Vi ser ADHD, autisme, dysleksi osv. som nevrotyper.

Vi anser disse nevrologiene som naturlige variasjoner av mennesket, ikke forstyrrelser.

2. Vi støtter nevrodiverses rett til å være seg selv.

Vi ønsker at nevrodiverses behov, væremåte og opplevelser skal ansees som like gyldige og ekte som nevrotypikernes.

3. Vi foretrekker IFL.

IFL, eller «Identity First Language», er en talemåte der én for eksempel sier «autist» eller «autistisk person», i stedet for «person med autisme». Vår nevrotype er en del av oss, ikke et vedheng.

4. Vi er mot anvendt adferdsanalyse.

Vi er mot anvendt adferdsanalyse og andre former for lydighetstrening. Vi godtar ikke omdefinering av nevrodiverses uttrykk til trass, manipulasjon eller problemadferd.

5. Vi bestemmer ikke hva som er nevrotyper.

Vi har ikke utarbeidet en fullstendig liste over hvilke «diagnoser» vi anser som nevrotyper. Vi kommer heller ikke til å gjøre det, da vi mener det er opp til de som har «diagnosen» selv å avgjøre om nevromangfold passer for dem.

6. Vi er respektfullt uenige.

Det skal være rom for ulike meninger i diskusjoner om nevromangfold. Målet må være å få meningsmotstandere over på vår side, ikke true dem til taushet. Generell antipati mot nevrotypikere tar vi avstand fra.

Legg igjen et svar