Den diskriminerende historien bak puslebrikken som symbol på autisme

Denne teksten er oversatt fra Cassandra Crosman’s artikkel i In the Loop About Neurodiversity med forfatterens tillatelse. Jeg er veldig takknemlig for å få lov til å legge ut denne på norsk. Historien bak det fremste symbolet på autisme bør avsløres. Jeg har gjort et par justeringer i den originale teksten for at den skal passe inn i norske forhold, men i det store og det hele er teksten direkte oversatt. Dette er Ms Crosmans egne ord.

Jeg vil bruke et par forkortelser som er verdt å merke seg: NT er forkortelse for NevroTypisk, altså en person som ikke er autist. ND er forkortelse for NevroDivers, altså en person som er autist, har ADHD, Tourettes osv, altså en nevrologi som avviker fra den nevrotypiske.

Fortsett å lese

Nevromangfold 2020

1. Vi ser ADHD, autisme, dysleksi osv. som nevrotyper.

Vi anser disse nevrologiene som naturlige variasjoner av mennesket, ikke forstyrrelser.

2. Vi støtter nevrodiverses rett til å være seg selv.

Vi ønsker at nevrodiverses behov, væremåte og opplevelser skal ansees som like gyldige og ekte som nevrotypikernes.

3. Vi foretrekker IFL.

IFL, eller «Identity First Language», er en talemåte der én for eksempel sier «autist» eller «autistisk person», i stedet for «person med autisme». Vår nevrotype er en del av oss, ikke et vedheng.

Fortsett å lese