Personvern – Medlem

Introduksjon

Dette dokumentet utgjør personvernerklæringen for medlemskap i Nevromangfold Norge, den gjør rede for vår håndtering av personopplysninger vi samler inn i forbindelse med å utøve tjenester ovenfor medlemmene våre og andre vi jobber med.

Organisasjonens behandlingsansvarlig er daglig leder, altså styreleder.

Henvendelser om innsyn, endring eller sletting av personopplysninger gjøres via kontaktskjemaet på nevromangfold.org eller ved å kontakte behandlingsansvarlig på en annen måte.

Medlemskap

Når du melder deg inn ber vi deg oppgi navn, adresse, mobilnummer, fødselsdato og e-post adresse. Disse opplysningene trenger vi for å holde oversikt over hvem som er medlem, antallet medlemmer vi har og for å søke støtte fra offentlige tilskuddsordninger.

Personopplysningene vi har om deg slettes hvis du melder deg ut.

Bilder i forbindelse med aktiviteter

Tillitsvalgte i NevNo vil ikke ta bilder av medlemmene våre i forbindelse med aktiviteter i regi av NevNo, legge dem ut på internett eller bruke dem på annen måte uten å innhente samtykke fra dem som avbildes på forhånd.

Utlevering av data til tredjepart.

Vi vil ikke dele personopplysningene dine med en tredjepart uten ditt samtykke, bortsatt fra når vi søker støtte fra offentlige institusjoner eller når vi er rettglisforpliktet til det.

E-post

Du kan sende oss e-post, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.