Bli Medlem!

Alle nevromangfold-tilhengere over femten år kan melde seg inn i Nevromangfold Norge (NevNo). For å bli medlem i NevNo er du nødt til å fylle ut et innmeldingsskjema og betale kontingent.

Når det gjelder kontingent har du valget mellom to satser: Høy sats (300 kr) og Lav Sats (150 kr). Den høye satsen er beregnet for medlemmer med høy inntekt og den lave for dem med lav inntekt, men det finnes ingen offisiell definisjon av hva som er hva og du velger selv hvilken du føler for å betale.

NB! Om minst én person i husstanden din allerede er medlem og har betalt høy sats kontingent kan du alltid velge den lave satsen med god samvittighet!

Innmeldingsskjema sendes inn via StyreWeb (Link lenger ned), du blir automatisk sendt videre til betalingsalternativene når du har valgt kontingentsats, fylt ut skjemaet og trykket «Gå Videre».

Etter at du har sendt inn skjema og betalt kontingent kan du søke medlemskap i «NevNo – Medlemmer» Facebook-gruppen, husk å besvare medlemskapsspørsmålet.

Og helt til slutt her finner du lenken til innmeldingsskjemaet vårt hos StyreWeb!

Ønsker du å melde deg ut kan du kontakte oss via nettsidens kontaktskjema.