Velkommen!

“Nevromangfold Norge” (NevNo) er en landsdekkende frivillig organisasjon bestående av nevrodivergente og støttespillerne våre som jobber med å spre kunnskap om nevromangfold og kjemper for nevrodivergentes rett til å være seg selv.

NevNo skal jobbe for full inkludering og likestilling i skole, arbeidsliv og annen samfunnsdeltakelse, universell utforming og sosial aksept av ND-tilstander, samt motarbeide anvendt adferdsanalyse.

NevNo ble stiftet 31. Mars 2021 og er offisielt registrert i enhets- og frivillighetsregisteret.