Monotropisme og meg – en helhetlig teori om autisme

Av Fergus Murray

Om forfatteren: Fergus Murray er en autistisk naturfagslærer, skribent og aktivist. Hen skriver om nevromangfold og beslektede emner, og er spesielt interessert i nevromangfold i skolen. Dr. Dinah Murray, en av opphavskvinnene til monotropisme, var moren til Fergus, som selv arbeider for å utvikle teorien videre. Flere av tekstene til Fergus kan finnes her.

Oversatt av Andreas Farstad Vedeler

Fortsett å lese

Tre tilnærminger til nevromangfold – neoliberal, marxistisk og interseksjonell

Av Robert Chapman

Om forfatteren: Robert Chapman er en autistisk filosof som lever og arbeider i England. Han har vært ansatt ved flere britiske universiteter etter at han fullførte doktorgraden i 2018, og engasjerer seg spesielt med å utvikle nevromangfold som akademisk felt. Han lever med partneren sin og katten deres. Denne artikkelen kommer fra bloggen hans.

Oversatt av Andreas Farstad Vedeler.

Fortsett å lese

Nevromangfold Norges høringsinnspill om tvang i psykisk helsevern


Høyringsinnspel frå Nevromangfold Norge til høyringsutkastet:

Tvang i psykisk helsevern for voksne – forebygging og riktig brukNevromangfold Norge (NevNo) er ein landsdekkande frivillig organisasjon som består av nevrodivergente og våre støttespelarar. Me arbeider med å spreia kunnskap om nevromangfald og kjemper for nevrodivergente sin rett til å vera seg sjølv.

NevNo skal arbeida for full inkludering og likestilling i skole, arbeidsliv og anna samfunnsdeltaking, universell utforming og sosial aksept av ND-tilstandar, samt motarbeida anvendt atferdsanalyse.

Me som har skrive desse innspela er autistar, touretterar, hyperkintiske/ADHD-arar, PDA-arar, FRU-erar, dyspraktiske og dyslektikarar m.m. Mange av oss har også psykiske vanskar og kronisk sjukdom, spesielt traumeerfaringar går igjen. Fleire av oss har omfattande og langvarige erfaringar frå psykiatrien, også med alle slags former for tvangsbruk og tvangsmiddel.

Fortsett å lese

Ikke adferdsanalyse! Men hva kan man gjøre selv?

Denne artikkelen ble posten på bloggstedet Thinking Person’s Guide to Autism i 2017. Dette nettstedet er en samling artikler og blogginnlegg fra autister, leger, psykologer, familie og venner av autister, og består av mange svært gode tekster som kan hjelpe familier og pårørende som strever med de forskjellige sidene av det å leve sammen med eller å leve med autisme. Teksten er skrevet av Maxfield Sparrow, en autistisk forfatter og foredragsholder.

Maxfield er lidenskapelig opptatt av å snakke til og for autistiske barn og voksne, og har selv opplevd på kroppen hva det vil si å være utsatt for ABA/EIBI som barn, og sliter enda med ettervirkninger av denne typen intervensjon. Hen anser det som sin viktigste oppgave å unngå at dagens barn ender opp med å måtte komme ut av de lidelser ABA/EIBI kan påføre et autistisk barnesinn: «Jeg vil ikke at dagens barn skal kaste bort morgendagen på å komme over det jeg ble utsatt for i går».

Fortsett å lese

Svar til «Misforståelser om anvendt atferdsanalyse i nevrodiversitetsbevegelsen»

«Misforståelser om anvendt atferdsanalyse i nevrodiversitetsbevegelsen» (2019) av Jon Arne Løkke, Stian Orm og Anders Dechsling er en artikkel utgitt av Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.1

Teksten utgjør et forsøk fra forfatterne på å gjendrive påstander hentet fra fjorten tekster skrevet av nevromangfold-tilhengere de anser som misforståelser om anvendt adferdsanalyse sentrert rundt åtte tema.

Artikkelen presenteres som en vitenskapelig undersøkelse med mål å besvare om det finnes misforståelser om anvendt adferdsanalyse i nevrodiversitetsbevegelsen og er formelt oppbygd gjennom inndeling i seksjoner som «metode», «inklusjon- og eksklusjonkriterier» og «analyse og diskusjon».

Fortsett å lese