Svar til «Misforståelser om anvendt atferdsanalyse i nevrodiversitetsbevegelsen»

«Misforståelser om anvendt atferdsanalyse i nevrodiversitetsbevegelsen» (2019) av Jon Arne Løkke, Stian Orm og Anders Dechsling er en artikkel utgitt av Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse.1

Teksten utgjør et forsøk fra forfatterne på å gjendrive påstander hentet fra fjorten tekster skrevet av nevromangfold-tilhengere de anser som misforståelser om anvendt adferdsanalyse sentrert rundt åtte tema.

Artikkelen presenteres som en vitenskapelig undersøkelse med mål å besvare om det finnes misforståelser om anvendt adferdsanalyse i nevrodiversitetsbevegelsen og er formelt oppbygd gjennom inndeling i seksjoner som «metode», «inklusjon- og eksklusjonkriterier» og «analyse og diskusjon».

Fortsett å lese

Nevromangfold 2020

1. Vi ser ADHD, autisme, dysleksi osv. som nevrotyper.

Vi anser disse nevrologiene som naturlige variasjoner av mennesket, ikke forstyrrelser.

2. Vi støtter nevrodiverses rett til å være seg selv.

Vi ønsker at nevrodiverses behov, væremåte og opplevelser skal ansees som like gyldige og ekte som nevrotypikernes.

3. Vi foretrekker IFL.

IFL, eller «Identity First Language», er en talemåte der én for eksempel sier «autist» eller «autistisk person», i stedet for «person med autisme». Vår nevrotype er en del av oss, ikke et vedheng.

Fortsett å lese