Autisme er ikke en forstyrrelse

Definisjon av autisme

Autisme er en nevrotype som påvirker alle fasetter i livet. Det er et spekter, også innad i det autistiske mennesket. Vi fungerer annerledes enn majoriteten, men ikke feil.

Historisk perspektiv

Tidligere ble autisme ofte referert til som en ‘forstyrrelse’. Dette reflekterte en begrenset forståelse og en tendens tilå se autisme som noe negativt eller uønsket.

Selvrepresentasjon og selvbestemmelse

Noen autister og deres interessegrupper foretrekker å beskrive sin egen erfaring som en ’tilstand’ snarere enn en’forstyrrelse’. Ordet “tilstand” blir ofte adoptert, selv om patologiseringen av autister fortsetter. Det er derfor viktig å være oppmerksom på hva ulike organisasjoner legger i de ordene de bruker.

APA’s retningslinjer

American Psychological Association (APA) anerkjennerterminologi som er respektfull og nøyaktig. De støtter at ulike grupper og minoritetsgrupper skal få legge føringen for hvilke begrep og ord som skal brukes i omtale av disse.

IFL/PFL (Identity-First Language/Person-First Language)

Disse tilnærmingene til språkbruk reflekterer hvordan enkeltpersoner foretrekker å bli omtalt. IFL fokuserer på identiteten (‘autistisk person’), mens PFL fokuserer på individet først (‘person med autisme’), I Nevromanfold Norge anerkjenner vi det den enkelte person foretrekker. Vi bruker likevel IFL på en generell basis.

NevNo’s standpunkt

Nevromangfold Norge (NevNo) støtter ikke bruk av ‘forstyrrelse’ og patologisering av autisme. Vi vil heller ikke støtte bruk av ord som “tilstand” dersom det ikke følges opp av endringer som reflekterer en anerkjennelse av autister som hele mennesker. I Nevno vil vi bruke et språk, og handling som reflekterer at autisme ikke skal patologiseres, og er en naturlig nevrotype.