Monotropisme og meg – en helhetlig teori om autisme

Av Fergus Murray

Om forfatteren: Fergus Murray er en autistisk naturfagslærer, skribent og aktivist. Hen skriver om nevromangfold og beslektede emner, og er spesielt interessert i nevromangfold i skolen. Dr. Dinah Murray, en av opphavskvinnene til monotropisme, var moren til Fergus, som selv arbeider for å utvikle teorien videre. Flere av tekstene til Fergus kan finnes her.

Oversatt av Andreas Farstad Vedeler

Fortsett å lese