Member Directory

Utdannelse:
Musikk (BA), humanbiologi (BA),
barnesykepleier og sosiologi/sosialforskning (MA)

Nåværende jobb:
Freelance skribent, forfatter og oversetter (dansk-norsk, engelsk-norsk, norsk-engelsk)